Thumbnail

Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére

Pályázati azonosító: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – Családbarát ország

Kedvezményezett neve: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

KEDVES JELENTKEZŐ! Felhívjuk figyelmét, hogy az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. nem indít több csoportot a Kiegészítő bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett 20 órás tanfolyamból. Képzési csoportjaink lezárultak, erre a képzésre nem tud jelentkezni!

Tájékoztatjuk, hogy a 20/2017 (IX.18) EMMI Rendelet által szabályozott bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamokat a MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete szervez. Elérhetőségük: https://macske.hu

Megértését köszönjük!

Üdvözlettel,
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A képzési program megnevezése: Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére

A képzés jellege: 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendeletben szabályozott képzés

Nyilvántartási szám: EMMI/2018/CSBO

 

A képzés célja: A kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére tanfolyam ráképzést nyújt azon személyek számára, akik a szolgáltatói feladatokra a képzési rendelet hatályba lépése előtt az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezték. A képzés célja, hogy felkészítse a szolgáltatást nyújtó személyeket, illetve a koordinátorokat az új képzési rendeletben meghatározott elvárásoknak, valamint a korábban megszerzett szakmai ismeretek megújítása, korszerűsítése.

 

A képzés célcsoportja: A munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében nevelési-gondozási feladatokat ellátó szolgáltatást nyújtó személyek, valamint koordinátorok, akik az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezték.

 

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

  • iskolai végzettség: legalább alapfokú végzettség
  • ESzCsM rendelet szerinti tanúsítvány

 

A képzés óraszáma: 20 óra

A képzés formája: csoportos képzés

 

Az értékelés rendszere:

A képzési folyamat során a résztvevő visszajelzést kap az oktatótól és tanulócsoporttól. A képzés egyéni záró-beszélgetéssel zárul. A záró-beszélgetésre bocsátás feltétele egy 2-4 oldalas a képzés témáit érintő önfejlesztési terv, amely a saját képességfejlesztési elképzelései mellett tartalmazza a résztvevő korábbi, vagy jelenlegi gyakorlatában, a különböző szolgáltatási elemekkel, a szolgáltatás minőségét meghatározó tényezőkkel kapcsolatos változtatási javaslatait, a gyakorlati munka, ill. a szakmai program alapján. Az önfejlesztési terv elkészítésére a képzés utolsó konzultációs napja után 15 munkanap áll a résztvevők rendelkezésére, amelyet a képzés záró-beszélgetését megelőzően e-mailben kell eljuttatni a tanfolyamszervezőhöz.

A záró-beszélgetés két részből áll. Egyrészt a résztvevő önfejlesztési tervének megvitatásáról, másrészt a résztvevő a kiadott témák közül legalább 1 véletlenszerűen választott témáról beszámol. Az önfejlesztési terv elkészítésének szempontrendszerét és a záró-beszélgetés témáit a résztvevő a képzés elején, a képzési szerződés aláírásával egyidejűleg kapja meg.

 

A minősítés:

  • „megfelelt” vagy
  • „nem felelt meg” lehet.

 

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

A megengedett hiányzás: 10%

 

A képzés költsége: A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft.  A képzési díj az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében kerül finanszírozása.

 

kepzes@csbo.hu