Thumbnail

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam

Pályázati azonosító: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – Családbarát ország

Kedvezményezett neve: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

KEDVES JELENTKEZŐ! Felhívjuk figyelmét, hogy az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. nem indít több csoportot a Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamból. Képzési csoportjaink lezárultak, erre a képzésre nem tud jelentkezni!

Tájékoztatjuk, hogy a 20/2017 (IX.18) EMMI Rendelet által szabályozott bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamokat a MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete szervez. Elérhetőségük: https://macske.hu

Megértését köszönjük!

Üdvözlettel,
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A képzési program megnevezése: Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam

 

A képzés jellege: 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendeletben szabályozott képzés

 

Nyilvántartási szám: EMMI/2018/CSBO

 

A képzés célja: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosító személyek részére szervezett tanfolyam célja a résztvevők felkészítése a családban nevelkedő 20 hetes életkort betöltött, legfeljebb 14 éves korú, sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetében 16 éves gyermekek – a tanév végéig szóló – megfelelő nappali felügyeletének, nevelésének, gondozásának, foglalkoztatásának és étkeztetésének életkori sajátosságokhoz igazodó, balesetmentes biztosítására a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás helyszínén és a szolgáltatás részeként, napközbeni gyermekfelügyelet keretében a szülő, gondviselő otthonában.

 

A képzés célcsoportja: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban nevelési-gondozási feladatokat ellátni kívánó személyek, akik megfelelnek a jogszabályban meghatározott feladatellátási feltételeknek.

 

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

  • iskolai végzettség: középfokú iskolai végzettség

 

A képzés óraszáma: 100 óra

 

A képzés formája: csoportos képzés

 

Az értékelés rendszere:

A képzés végén a résztvevők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az írásbeli vizsga 100 kérdésből álló, feleletválasztós tesztsor.

Az írásbeli vizsga kérdései egy 1000 kérdéses feladatbankból kerülnek összeállításra.

Szóbeli vizsga: szóbeli gyakorlati feladat tételhúzással, továbbá (egyéni vagy csoportos) záróbeszélgetés.

 

A minősítés:

  • „megfelelt” vagy
  • „nem felelt meg” lehet.

 

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

 

A megengedett hiányzás: 10%

 

A képzés költsége: A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft.  A képzési díj az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében kerül finanszírozása.

 

kepzes@csbo.hu