Thumbnail

Idősügyi referens - E-001720/2017/B001

Pályázati azonosító: EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – Családbarát ország

Kedvezményezett neve: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-001720/2017

 

A képzési program megnevezése: Idősügyi referens

A képzés jellege: a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó támogatott egyéb szakmai képzés

Nyilvántartási szám: E-001720/2017/B001

 

A képzés célja: Cél, hogy a résztvevő képessé váljon az idősügyi referens munkakör betöltésére. Képes legyen aktívan hozzájárulni a helyi aktív idősödést segítő programok előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. Fel tudja ismerni az időskori életkori sajátosságokból adódó speciális szükségleteket. El tudjon igazodni a programok jogi környezetében, jogkövető módon részt tudjon venni az idősügyi programok előkészítésében, kivitelezésében. Képes legyen hatékonyan együttműködni a települési önkormányzat illetékes szakembereivel, valamint azokkal a helyi civil szerveződésekkel, melyek az aktív idősödés feladataiban szerepet vállalnak.

 

A képzés célcsoportja: A képzési program célcsoportja minden olyan személy, aki legalább érettségi végzettséggel rendelkezik és idősügyi referens szakmai végzettséget szeretne szerezni.

 

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

-       érettségi végzettség

 

A képzés óraszáma: 100 óra (49 óra jelenléti vagy online képzés, 51 óra távoktatás)

A képzés formája: távoktatás 

A megengedett hiányzás:

  • kontaktórákon a megengedett hiányzás mértéke 20%
  • Önálló tanulás során a hiányzás nem értelmezhető, a résztvevőnek az online tananyagot fel kell dolgoznia

Az értékelés rendszere: szakmai záró beszámoló 

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

 

A képzés költsége: A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft.  A képzési díj az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 – azonosítószámú Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében kerül finanszírozása.

A képzésre való jelentkezés regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken érhet el: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu
Jelentkezés előtt olvassa el az online felhasználói segédletet.

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

kepzes@csbo.hu