Thumbnail

Családi életre nevelés (CSÉN) képzés pedagógusoknak

Pályázati azonosító: EG-00140-003/2021 – Családbarát ország projekt

A képzési program megnevezése: Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN)

A képzés jellege: pedagógus továbbképzés

Az alapítási engedély nyilvántartásba vételi száma: 575/194/2017

A képzés célja: A gyermekek nevelésében résztvevő pedagógusok és a nevelési, segítő, támogató feladatot ellátó egyéb szakemberek kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat és kommunikáció, valamint a családi életre nevelés terén. További cél az elsajátított tudásanyag, gondolkodásmód, attitűd mindennapi tevékenységekbe történő integrálása.

A képzés célcsoportja: pedagógusok (tanítók, általános és középiskolai tanárok), szociálpedagógusok, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, hittanárok, hitoktatók, (oktatási és nevelési intézményben dolgozó) védőnők, (oktatási, nevelési és szociális intézményben dolgozó) szociális munkások, óvodai és iskolai szociális segítők, mentálhigiénés segítők.

A képzésen való részvételhez előírt feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség (pedagógusképzés képzési területhez tartozó szakképzettségek, ped. szakos bölcsész, szociálpedagógus, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés segítő).

A továbbképzés összóraszáma: 40 óra

A képzés óraszámát a köznevelési törvény hatálya alá eső köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tudják a teljesítendő továbbképzési kötelezettségük keretei között elszámolni.

A képzés a szakképző intézményben dolgozó oktatók és a többcélú szakképző intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára előírt szakképzési oktatói továbbképzés teljesítésébe nem számítható be.

A szakképzési törvény hatálya alá tartozó oktatóknak a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtási rendelete 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szerint szükséges a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tenni az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján szervezett továbbképzések keretében.

A képzés formája: csoportos képzés, melyet a világjárványra tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt online keretek között szervezünk.

Az értékelés rendszere: folyamatközi ellenőrző írásbeli teszt, záró dolgozat

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: tanúsítvány

A megengedett hiányzás: 25%

A képzés költsége: A képzésben résztvevőt terhelő képzési díj összege 0 Ft. A képzési díj összegét az EG-00140-003/2021 – Családbarát ország projekt finanszírozza.

A képzésre való jelentkezés regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken érhet el: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu

Jelentkezés előtt olvassa el az online felhasználói segédletet.

A jelentkezéseket a meghirdetett csoportokba folyamatosan fogadjuk. A csoportokat minimum 16 fővel indítjuk.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

kepzes@csalad.hu

1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.